Skip to content

Թափել, թափել այնպես թափել, որ մի օրում չհավաքել

January 16, 2011

Հասկացաք չէ որ էլի շունն ա 🙂

Նայեք, առանց կոմենտ

հետո իրավիճակը այսպիսին էր

իսկ հետո այսպիսին

Advertisements
2 Comments
  1. հահահա, էտ էն որ դուրս չտարար դրա մուռնա հանել:D
    բայց լավնա հո զոռով չի 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: