Skip to content

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցավ

January 6, 2011

Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս:

Advertisements

From → Ուրիշ

2 Comments
  1. Lilit permalink

    Orhnjal e tsnundy Qristosi

  2. Մեզ և Ձեզ մեծ ավետիս – սա է պատասխանը 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: