Skip to content

Տ՛պատասխան

December 1, 2010

Մի վիետնամցի կին, որ յոթանասուներեք տարեկան էր, բայց իմ պես ջահել, ինձ հարցրեց:

Ինչպե՞ս եք անում դուք՝ կովկասցիներդ, որ միշտ այդքան գեղեցիկ եք:

Պատասխանեցի.

Իսկ ինչպե՞ս եք անում դուք՝ ասիացիներդ, որ այդքան երիտասարդ եք:

Պատասխանեց.

Իսկ ի՞նչ անենք, որ ձեզ պես գեղեցիկ լինենք:

Պատասխանեցի.

Իսկ մենք ինչպե՞ս անենք, որ թեկուզ և տգեղ, բայց ձեզ պես երկար ապրենք

Advertisements
6 Comments
  1. հահահա, աչքիս երկուսդ էլ եվրեյ էիք 😀

  2. Գայանե permalink

    Շատ լավ հարց ես տվել,բայց տգեղի փոխարեն պետք է ասեիր առողջ:

    • Դե քանի որ խոսքը գնում էր սիրունի ու երկարակյացի մասին էլ ինձ առողջի մեջ չգցեցի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: