Skip to content

Շունիկն ու խաղալիքները

October 7, 2010

շունիկը խաղ էր անում իրա թենիսի գնդակով մեկ էլ գցեց ընկավ ակի ծակի մեջ, ու ժամերով փորձում էր հաներ էդ իրա գնդակը

Advertisements
2 Comments
  1. բայց շատ դմբլոյա հա :D, շատ համով շունիկ ունեք Տաթև ջան 😉

  2. Gayane permalink

    Shat npatakaslac shun a, shat araj kgna//////

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: