Skip to content

«Սեմուշկա» :Ճ

October 4, 2010

Փաստորեն մենակ հայերը չեն սեմուշկա չռթում, դաժե, որ տանը լինում ա, հյուրերին հյուրասիրում: հահահահահահ

Advertisements
4 Comments
  1. Lilit permalink

    uf, uzum em amboxj ory semushka chrtem u tv nayem, manavand es exanaknerin:(((((((

  2. Gayane permalink

    Ham el shat ogtakar a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: