Skip to content

Փնտրվում է

June 24, 2010

Էս իմ փնտրողի պատվին…

Չգիտեմ ինքը գիտեր, որ Լուիս Միգելը երգել ա տենց մի երգ (միանգամից միտքս էկավ նոր)….

Վայելեք )))

Տղամարդը կին է փնտրում , Un hombre busca una mujer

Advertisements
One Comment
  1. Հրաշքս, հիացած եմ, բայց ոչ զարմացած:Դու բավականին հետաքրքիր մտքեր ես արտահայտում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: