Skip to content

մինչևը երգ լսեք

June 9, 2010

էս երգն իդեալական կլիներ մութ ժամանակ մեքենայով անհայտ փողոցներում վարելիս, կողքդ էլ` նա 🙂

Advertisements

From → Ուրիշ

2 Comments
  1. լավն էր

  2. Arxangelo likes this 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: