Skip to content

Եղիր իմ ընկերը :(

May 29, 2010

Advertisements
One Comment
  1. Կարեն Աթալյանց permalink

    lavn er erg@….nurb zgacmunq er artahaitum…u mi qich taxic…vor mek-mek et ela petq….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: