Skip to content

Ադորա Ստիվակ մի էքս իմիգրանտ

April 5, 2010

Թե ինչ կարող են սովորել չափահասները երեխաներից

Հետևյալ հղումում կտեսնեք մի երեխայի, որ բավականին մեծ «փիլիսոփայական» հմտություններ ունի, գրել է մի գիրք, ու փորձում է ասել, որ երեխաներին լուրջ չեն վերաբերվում, որ չափահասները երեխաներից սովորելու շատ բան ունեն: Դե հա, շատ չափահասներին դա վերաբերում ա, բայց դե երեխա էլ կա երեխա էլ:

Դե լավ, նայեք կարծիք արտահայտեք:

Հետաքրքիր կըլներ կարդալ էս էրեխու գիրքը:

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: